БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ


Тук можете да намерите примерни образци на бланки, които се подават до районен съд.

Молба за препис от решение
Молба за сключване на граждански брак

Молба за теглене от детски влог на дете под 14г.

Молба за теглене от детски влог на дете над 14г.

Заявление за отказ от наследство

Молба за получаване на изпълнителен лист

Молба за получаване на удостоверение за прекратен брак

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Заявление за образуване на изпълнително дело