ГОДИШНИ ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ И СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчетен доклад 2018г.
Статистически данни 2018г
Приложение 1,2,3
Приложение 4

Утвърден бюджет за 2019г.

Годишен отчетен доклад 2017г.
Статистически данни 2017г.

Приложение 1,2,3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2016г.
Статистически данни 2016г.

Приложение 1,2,3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2015г.
Статистически данни 2015г.

Приложение 1,2,3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2014г.
Статистически данни 2014г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2013г.
Статистически данни 2013г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2012г.
Статистически данни 2012г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2011г.
Статистически данни 2011г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2010г.
Статистически данни 2010г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2009г.
Статистически данни 2009г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2008 г.
Статистически данни 2008 г.

Приложение 1

Приложение 2 гр. дела
Приложение 2 нак. дела

Приложение 3

Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2007 г.
Статистически данни 2007 г.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Годишен отчетен доклад 2006 г.

Статистически данни 2006 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4