Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20173420400326

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 29.08.2019 год. от 10.30 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Юсуф Елихан Кязим от с. Средище, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20173420400326 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК
ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Телевизор „SAMSUNG“, сер. № Z5933SFP802342L
ЦЕНАТА Е 340.00 лв

2. Диван с лежанка, дамаска от еко кожа, кафяво-бежов цвят
ЦЕНАТА Е 510.00 лв
3. Спален комплект, цвят слонова кост, включва: легло с размери160 х 180 см, 2бр. нощни шкафчета, скрин с три чекмеджета, гардероб 6-крилен, като две от вратите му са с огледала, голямо огледало
ЦЕНАТА Е 1275.00 лв
4. 2 бр. мокетни пътеки с дължина 1м и 1 бр. мокетна пътека с дължина 2м
ЦЕНАТА Е 34.00 лв
5. 2 бр. мокетни килими с размери 160/170 см
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
6. Масичка за телевизор „ULTIMATE“ с три чекмеджета, черен цвят
ЦЕНАТА Е 136.00 лв
7. Холна секция, библиотека със стъклени врати, цвят бежово – кафяв, MDF
ЦЕНАТА Е 306.00 лв
8. Холна секция, 4 модула, MDF, бежов цвят
ЦЕНАТА Е 357.00 лв
9. Холна маса SERENA, бяло и черно
ЦЕНАТА Е 221.00 лв
10. Трапезна маса EVAN, с два стъклени плота и метална основа
ЦЕНАТА Е 102.00 лв
11. Диван, дамаска от еко кожа, черно и бяло
ЦЕНАТА Е 493.00 лв
12. Синтезатор ЦЕНАТА Е 85.00 лв
Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – с. Средище, ул. „”Зорница” № 1. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време, на адрес: с. Средище, ул. „Зорница“ № 1. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 2018342040506

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на вещи, собственост на ЕТ „КОМПАС ЕСОЕС – ЛЪЧЕЗАР ВАНИКОВ“ гр. Силистра, и на осн. чл. 474, ал. 5 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните вещи:

50 т кориандър семе, код по КН 2012 – 09092100, находящ се в склад с адрес: гр. Силистра, Промишлена зона Запад
ЦЕНАТА Е 34 000.00 лв без ДДС

Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на вещите съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

 

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
24.06.2019 г. /Грета Ялъмова/О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400720

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 19.08.2019 г. до 19.09.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Венцислав Митков Митев от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, намиращо се в землището на с. Казимир, общ. Силистра, обл. Силистра, цялото с площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв.м., съставляващо имот с планоснимачен номер 120 (сто и двадесети), за което е отреден парцел XIII (тринадесети) в квартал 8 (осми) по плана на селото, с правото на обезщетение за 50 (петдесет) кв.м. и неуредени сметки по регулация за 300 (триста) кв.м., придаващи се от други парцели, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи, кухня, сервизни помещения, изба и стопанска сграда, при съседи на имота: улица, Крум Георгиев Стоянов, Велико Рачев Великов, Христо Господинов Христов и Колю Колев Панев
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1680.00 лв
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
24.06.2019 г. /Грета Ялъмова/


О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 111/2014год.

ПОДПИСАНАТА РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА- Държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 22.07.2019год. в 10:00 часа, в с.Бистра, общ.Алфатар, ул.“Четвърта“ № 9 ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ, принадлежащи на длъжника РАИМ ОСМАН АРАБ от с.Бистра, общ.Алфатар, ул.“Четвърта“ № 9 за удовлетворяване вземането на взискателя „КРЕДИМАКС“ ЕООД с ЕИК 201062238 от гр.Дулово, ул.”Христо Ботев” № 190 по изп. дело №20143420400111 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 от ГПК
ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:
1.НОЩНО ШКАФЧЕ, МДФ, в добро състояние – 2бр.
ЦЕНАТА Е 20.00 лв./ бр.
2.ТОАЛЕТКА С ОГЛЕДАЛО, ЧАМОВА,в добро състояние.
ЦЕНАТА Е 50.00 лв.
3. ТЕЛЕВИЗОР „ГРУНДИГ“ ST70-650TEXT,в добро състояние и в експлоатация.
ЦЕНАТА Е 100.00 лв.
Всички желаещи да оглеждат движимите вещи могат да сторят това всеки понеделник и петък от 10.00 да 11.00 часа по местонахождението на движимите вещи- с.Бистра, общ.Алфатар, ул.“Четвърта“ № 9.
Желаещите да купят движими вещи могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ГР. СИЛИСТРA СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
17.06.2019г. /Розалина Скорчелиева/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 373/2015 год.


Подписаната РОЗАЛИНА СКОРЧЕЛИЕВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Силистра, обявявам на интересуващите се, че от 08.07.2019г. до 08.08.2019г., до края на работното време на последния ден ще се проведе в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в с.Попина, общ.Ситово, обл. Силистра, ул. „Девети септември” № 2, собственост на длъжника Тамара Иванова Василева и на осн. чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 от НЕДВИЖИМ ИМОТ с площ от 1239кв.м., находящ се в с.Попина, общ.Ситово, ул.“Девети септември“ № 2, Пл. № 501.0781, към УПИ VI, кв.61 /по скица кв.52/ от регулационния план на с.Попина, утвърден със Заповед № 235/20.12.1991г. заедно със 1/ 6 от построените в него Жилище от 90кв.м, Второстепенна постройка от 12кв.м., при съседи на имота по нотариален акт: Велико Семков, Стоян Дойков, Георги Кьосев като приемам за ПАЗАРНА ЦЕНА на 1/6 идеална част от имота – 800.00 лева без ДДС.
На осн. чл.500 от ГПК, когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава идеалната част на длъжника.
На основание чл.485, ал.4 от ГПК ОПРЕДЕЛЯМ НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването при публичната продан за 1/6 имот с Пл. № 501.0781, към УПИ VI, кв.61 /по скица кв.52/ от регулационния план на с.Попина, утвърден със Заповед №235/20.12.1991г. – 640,00лв., без ДДС.
Върху имота има вписана възбрана по настоящото дело - Вх. рег. под № 5692/26.10.2018г. с акт № 7, том 2, дело № 802/2018г.
Публичната продан е първа по ред след определяне на пазарна цена.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 часа до 17.00 часа, през времетраенето на публичната продан, посочено по- горе. Желаещите да купят го могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават.
Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК” ЕАД – Силистра IBAN BG 81STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.

Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........................
17.06.2019год. /Розалина Скорчелиева/

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20143420400098

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 09.07.2019 год. от 10.30 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Гюнал Февзи Кадир от с. Искра, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20143420400098 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК

ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Готварска печка „SUSLER 5400“
ЦЕНАТА Е 51.00 лв

2. Тостер за сандвичи „CUISINART“
ЦЕНАТА Е 68.00 лв
3. Метално легло, 160 х 180 см
ЦЕНАТА Е 170.00 лв
4. Хладилна витрина „LOGIK“, № 1241005708
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
5. Телевизор „SAMSUNG“, модел CODE, UE32EH4003WXXN
ЦЕНАТА Е 119.00 лв
6. Кухненски столове, 4 броя, дамаска от изкуствена кожа, червен цвят
ЦЕНАТА Е 85.00 лв за 1 бр.
7. Радио „DATA SISTEM JVC“, № 13445283, с 2 броя тонколони „CANTON“ и 1 брой „HANSEATIC“
ЦЕНАТА Е 34.00 лв

Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – гр. Силистра, ул. ”Дръстър” № 27. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време, на адрес: гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 27. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

гр. Силистра
03.06.2019 г.


О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20193420400178

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 02.08.2019 г. до 02.09.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, принадлежащи на „ГРИЙН ОЙЛ” ЕООД гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Компресор УК 21002100/10/500 Цената е 272.00 лв, без ДДС

2. Филтър рамков - разглобен Цената е 280.00 лв, без ДДС

3. Филтър рамков Цената е 280.00 лв, без ДДС

4. Инсталация за биодизел - голяма Цената е 20 960.00 лв, без ДДС

5. Инсталация за глицерин Цената е 9 360.00 лв, без ДДС

6. Инсталация за биодизел – малка Цената е 6 480.00 лв, без ДДС

7. Съд 1-ви 50 куб.м/цистерна/ Цената е 768.00 лв, без ДДС

8. Съд 2-ри 50 куб.м/цистерна/ Цената е 768.00 лв, без ДДС

9. Съд 3–ти 50 куб.м/цистерна/ Цената е 768.00 лв, без ДДС

10. Съд 4–ти 50 куб.м/цистерна/ Цената е 768.00 лв, без ДДС
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................
31.05.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400468

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Зюмбюрия Саид Шериф от гр. Силистра, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/5 ид.ч. от ИМОТ № 002030 по плана за земеразделяне на с. Любен, общ. Ситово, обл. Силистра, ЕКАТТЕ 44495 – НИВА с площ от 10.600 дка, IV категория, в местността „ЯЛТИЯТА“, при граници и съседи: имот № 002031 – нива на наследниците на Мехмед Али Ходжа, имот № 001001 – жилищна територия на с. Любен, имот № 002029 – нива на наследниците на Мехмед Али Ходжа и имот № 001056 – нива на наследниците на Хълми Ахмед Хаджиюмеров
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 3456.00 лв

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
22.05.2019 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20173420400700

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 11.06.2019 г. до 11.07.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Хасан Яшар Алегбер от с. Брадвари, и на основание чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

? ид.ч. от НИВА с площ от 3.000 дка /три декара/, находяща се в землището на с. Брадвари, ЕКНМ 06032, общ. Силистра, обл. Силистра, местността „АЛФАТАРСКИ ПЪТ“, трета категория, съставляваща имот № 008028 /осем хиляди, двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при съседи и граници: имоти № 008027 – нива на насл. на Ахмед Сали Бозаджъ, имот № 008025 – нива на Мохарем Азис Кел, кад. № 001044 и кад. № 001089 – полски път на Кметство с. Брадвари
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1566.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Върху имота има вписани 4 бр. възбрани в полза на „Д.Д.Д.1“ ООД, Община Силистра, „Мобилтел“ ЕАД и „Банка ДСК“ ЕАД.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
20.05.2019 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по изп. дело № 20143420400098

Подписаната ГРЕТА ЯЛЪМОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Силистра, обявявам на интересуващите се, че на 03.06.2019 год. от 15.00 часа ще се проведе, ПУБЛИЧНА ПРОДАН чрез явен търг с устно наддаване, на следните д в и ж и м и вещи, принадлежащи на Гюнал Февзи Кадир от с. Искра, за удовлетворяване вземането на взискателя Кооперация „Кредитмакс“ гр. Дулово, по изп. дело № 20143420400098 по описа на СИС при СРС и на основание чл. 481, ал.1 ГПК

ИЗНAСЯ НA ПУБЛИЧНA ПРОДAН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Готварска печка „SUSLER 5400“
ЦЕНАТА Е 51.00 лв

2. Тостер за сандвичи „CUISINART“
ЦЕНАТА Е 68.00 лв
3. Метално легло, 160 х 180 см
ЦЕНАТА Е 170.00 лв
4. Хладилна витрина „LOGIK“, № 1241005708
ЦЕНАТА Е 85.00 лв
5. Телевизор „SAMSUNG“, модел CODE, UE32EH4003WXXN
ЦЕНАТА Е 119.00 лв
6. Кухненски столове, 4 броя, дамаска от изкуствена кожа, червен цвят
ЦЕНАТА Е 85.00 лв за 1 бр.
7. Радио „DATA SISTEM JVC“, № 13445283, с 2 броя тонколони „CANTON“ и 1 брой „HANSEATIC“
ЦЕНАТА Е 34.00 лв

Всички желаещи да оглеждат движимите вещи, могат да сторят това всеки вторник и петък от 10.00 до 10.30 часа, по местонахождението на движимите вещи – гр. Силистра, ул. ”Дръстър” № 27. Желаещите да купят, могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Проданта се извършва чрез явен търг с устно наддаване в определеното време, на адрес: гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 27. Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.
Ако не са се явили наддавачи или началната цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява проданта за нестанала, освобождава вещта и я предава на длъжника.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:........
/Г. Ялъмова/

гр. Силистра
25.04.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20183420400592

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 27.05.2019 г. до 27.06.2019 г., до края на работното време на последния ден, ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Милена Димитрова Люцканова от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид.ч. от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.8607.5.24 по кадастралната карта и регистри на гр. Силистра, одобрени със заповед № РД 18 -66/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ апартамент № 24 на ет. 3, ул. „Янко Тодоров“ № 3, с площ 80.00 кв.м., самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8607, заедно с изба № 13, ведно с 3.20 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 66425.501.8607.5.23; 66425.501.8607.5.7; под обекта: 66425.501.8607.5.21; над обекта: 66425.501.8607.5.27

Цената на имота е 8640.00 лв
Публичната продан е втора по ред.
Върху имота има вписана възбрана в полза на „ЕЛЕКС – ДУНАВ“ ООД гр. Русе и договорна ипотека в полза на „ОББ“ АД /“СИ Банк“/.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
22.04.2019 г. /Грета Ялъмова/