СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА:

- АДМИНИСТРАТИВ РЪКОВОДИТЕЛ
: 14 16 .

ЛЮБА КАРАГЕОРГИЕВА - ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА
СТОЯН СТОЯНОВ
ЖАНЕТ БОРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА


ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:


СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА: