СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА:

РОСЕН КОСТАДИНОВ - АДМИНИСТРАТИВ РЪКОВОДИТЕЛ
: 10 11 .

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА - ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
ЛЮБА КАРАГЕОРГИЕВА
СТОЯН СТОЯНОВ
ЖАНЕТ БОРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВАДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

СТЕФКА НЕДЯЛКОВА

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА: