ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ


Районен съд- гр.Силистра разполага с три съдебни зали, в които всекидневно се разглеждат съдебни дела.

 

Зала № 1 - на първия етаж.

Зала № 2 - на втория етаж.

Зала № 3 - на втория етаж.

 

 

Съдебните зали са озвучени със съвременна аудиотехника. Предстои въвеждането на система и за аудиозапис.